ما را دنبال کنید:

موسسه پایان نامه نویسی الو تز

مشاوره انجام پایان نامه پزشکی دندانپزشکی داروسازی دامپزشکی پرستاری مامایی

خانه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد با بهترین قیمت در ایران

نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد با بهترین قیمت در ایران

نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد با بهترین قیمت در ایران :

پایان نامه تحصیلی در هر مقطع دانشگاهی به منظور ارائه نتایج پژوهش های نظری  و عملی انجام شده توسط

دانشجو نگارش می شود. اولین موضوع در نگارش پایان نامه نحوه انتخاب موضوع  پایان نامه می باشد.

برای انتخاب موضوع پایان نامه ارشد باید نکات زیر را در نظرگرفت:

– موضوع انتخابی از حداقل یک نوآوری در زمینه پژوهش برخوردار باشد.

– موضوع انتخاب شده باید از نظر روش تحقیق دارای اهداف مشخصی باشد.

گام بعدی پس از انتخاب موضوع پایان نامه نگارش پروپوزال برای موضوع انتخابی می باشد.

ابتدا باید بدانیم پروپوزال چیست و چگونه نوشته می شود. پروپوزال درحقیقت یک گزارش اولیه از فرآیندهای قابل انجام درپایان نامه می باشد. پروپوزال در مقطع کارشناسی به شکل اختیاری و در مقطع ارشد و دکتری باید به شکل اجباری برای تصویب  موضوع درگروه آموزشی مربوطه ارائه شود. پروپوزال دارای بخش های مقدمه ادبیات و پیشینه تحقیق روش تحقیق نوآوری تحقیق و زمانبندی انجام تحقیق می باشد. پس ازارائه و تصویب پروپوزال گام بعدی در نگارش پایان نامه نگارش فصول پایان نامه می باشد. سوالی که برای دانشجویان دراین زمان پیش می آید این است که پایان نامه ارشد دارای چند فصل است و نگارش پایان نامه ارشد چقدرطول می کشد. پایان نامه دارای پنج فصل اصلی می باشد که درزیربه آنها اشاره می شود.

  1. فصل اول(مقدمه) : این فصل تقریبا از لحاظ ساختاری مشابه پروپوزال می باشد و تفاوت آن درنداشتن بخش های نوآوری تحقیق و زمانبندی تحقیق می باشد.
  2. فصل دوم (ادبیات وپیشینه تحقیق) :فصل دوم پایان نامه دارای دو بخش اصلی ادبیات نظری تحقیق و پیشینه تحقیق می باشد. پیشینه تحقیق دردو قسمت پیشینه داخلی و خارجی ارائه می­شود.
  3. فصل سوم (روش تحقیق) : این فصل به معرفی روش و شیوه انجام پژوهش می پردازد و به نوعی نشان دهنده فرآیندهایی که درتحقیق انجام می شود می باشد.
  4. فصل چهارم (نتایج) : فصل چهارم پایان نامه ارشد به ارائه نتایج حاصل از پژوهش می پردازد. برای این منظور از نمودارها و اشکال برای تفهیم بهتر نتایج استفاده می شود. همچنین نتایج خروجی نرم افزاری پایان نامه دراین بخش قرار داده می شود.
  5. فصل پنجم (نتیجه گیری وپیشنهادات) : فصل پنجم پایان نامه ارشد دارای بخش های نتیجه گیری و پیشنهادات و همچنین محدودیت های تحقیق می باشد. این فصل مهمترین بخش پایان نامه می باشد و در دفاع پایان نامه معمولا بیشترین سوالات از این فصل توسط داوران انجام می شود.

زمان نگارش پایان نامه ارشد براساس زمان باقی مانده از تصویب پروپوزال تا فارغ التحصیلی می باشد.

چون زمان آموزشی درمقطع کارشناسی ارشد بین 2 تا 3 ترم می باشد. برای نگارش پایان نامه ارشد حدود 1 یا 2 ترم زمان باقی می ماند.

 

 

ایزی تز برندی متفاوت با خدماتی متمایز در زمینه مشاوره انجام پایان نامه دکترا و مشاوره انجام رساله دکترا و انجام رساله دکتری ….

با همکاری آسان مقاله برند اول مشاوره مقاله در ایران

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی مشاوره انجام پایان نامه دکتری

الو تز برندی متفاوت در پایان نامه پزشکی

مشاوره پایان نامه دکتری : 09199631325

مشاوره مقاله دکتری: 09353132500

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.