ما را دنبال کنید:

موسسه پایان نامه نویسی الو تز

مشاوره انجام پایان نامه پزشکی دندانپزشکی داروسازی دامپزشکی پرستاری مامایی

خانه نحوه برگزاری آزمون ایلتس 1401 | نحوه برگزاری آزمون ایلتس 1402

نحوه برگزاری آزمون ایلتس 1401 | نحوه برگزاری آزمون ایلتس 1402

نحوه برگزاری آزمون ایلتس 1401 | نحوه برگزاری آزمون ایلتس 1402

نحوه برگزاری آزمون ایلتس

آزمون آیلتس از ۴ بخش شنیدار، خواندن، نوشتن و مکالمه تشکیل شده‌است.

در آیلتس توانایی‌های شنیدن، خواندن، نوشتن، و صحبت ‌کردن در چهار قسمت جداگانه سنجیده می‌شود.

شرایط برگزاری آزمون آیلتس در مصاحبه دکتری

Listening

اين بخش حدوداً ۳۰ دقيقه به‌طول می انجامد. چهل ‌سوال در چهار بخش در دفتر‌چه‌ای در اختيار داوطلب قرار می‌گيرد.

Listening تنها يکبار پخش‌ خواهد شد. البته به داوطلبان اين فرصت داده می‌شود تا سوال‌ها را پيش از پخش مطالعه کنند.

Academic Reading
برای پاسخ دادن به چهل سوال اين بخش به داوطلبان شصت‌دقيقه فرصت داده می‌شود.

سوالات و متن‌ها در سه بخش، شامل حدود ۲۰۰۰ تا ۲۷۰۰ کلمه، و در يک دفتر‌چه به داوطلب تحويل داده می شود.

General Training Reading
تفاوت اصلی GT Reading و Academic Reading محتوا و سطح پیچیدگی متون استفاده شده است.

در GT Reading، بخش اول‌ بر مواجه با موقعيت ‌های اجتماعی تمرکز دارد.

Academic Writing
برای اين بخش از امتحان يک‌ساعت زمان در نظر گرفته شده است.

پاسخ به سوال اول لازم است حد‌اقل در ۱۵۰ کلمه نوشته شود.

حداقل تعداد کلمات برای موضوع دوم ۲۵۰ کلمه است.

General Training Writing
برای اين بخش از امتحان يک‌ساعت زمان در نظر گرفته شده است.

در موضوع اول از داوطلب خواسته می شود تا نامه‌ای به مخاطبی فرضی نوشته و در نامه‌اش مسئله‌ای را توضيح داده يا مشکلی را شرح دهد.

موضوع دوم در قالب يک سوال از داوطلب خواهد خواست تا عقيده موافق يا مخالف خود را نسبت به يک مسئله بيان کند.

Speaking 
مصاحبه داوطلبان بين ۱۱ تا ۱۴ دقيقه به‌ طول می انجامد.

در طول اين زمان داوطلب به سوالات مطرح شده از سوی مصاحبه‌گر پاسخ خواهد داد. اين مصاحبه ضبط می‌شود.

نکات کلیدی Speaking در آزمون IELTS (آیلتس)

*نمره کلی امتحان با معدل گیری از نمره چهار بخش امتحان محاسبه می‌گردد. در کارنامه آیلتس، علاوه بر نمره کلی، نمره هر بخش بطور جداگانه ذکر می‌شود.

 

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.