ما را دنبال کنید:

موسسه پایان نامه نویسی الو تز

مشاوره انجام پایان نامه پزشکی دندانپزشکی داروسازی دامپزشکی پرستاری مامایی

خانه ساختار پروپوزال ارشد و دکتری و تفاوت آن ها از دیدگاه اساتید

ساختار پروپوزال ارشد و دکتری و تفاوت آن ها از دیدگاه اساتید

ساختار پروپوزال ارشد و دکتری و تفاوت آن ها از دیدگاه اساتید :

ساختار پروپوزال چیست ؟ پروپوزال به طور کلی به یک طرح برای  فعالیت علمی، فنی یا کاری اطلاق می شود. ساختار نوشتن پروپوزال به دو دسته علمی و کاری تقسیم می شود. از نظر شکل و ساختار پروپوزال تفاوت هایی بین پروپوزال علمی و ساختار پروپزوال کاری وجود دارد.

بخش های ساختار پروپوزال کاری

ساختار کلی برای نوشتن پروپوزال به شکل زیر است:

بخش فنی پروپزال

در بخش فنی پروپوزال کاری ابتدا با اشاره به بیان مساله و مشکل فنی موجود آغاز می شود. در قسمت های بعدی هدف فنی،  روش کار و زمانبندی فعالیت ها مورد مطالعه قرار می گیرند. بخش فنی در ساختار پروپزوال کاری در مقایسه با پروپوزال علمی تفاوت هایی دارد. به این صورت که در پروپوزال کاری تاکید بیشتر بر فعالیت های اجرائی و سوابق اجرائی است. ولی در پروپوزال علمی بیشتر فعالیت و پژوهش های محققین قبلی مورد بررسی قرار می گیرد.

ساختار پروپوزال تجاری

ساختار کلی پروپوزال تجاری بیشتر در پروپوزال کاری نقش پررنگی دارد. این قسمت دارای بخش هایی همچون برآورد هزینه تامین تجهیزات، هزینه نیروی انسانی و برآورد سود و زیان است. برای پروپوزال های کاری بخش تجاری اهمیت بیشتری نسبت به بخش فنی پروپوزال دارد. در عین حال نیاز است در تهیه این بخش از نظرات متخصصان و اساتید اقتصادی نیز استفاده شود.

همانطور که اشاره شد نوع دیگر پروپوزال ها، پروپوزال علمی است. ساختار پروپوزال کارشناسی ارشد ، دکتری و …. برای ارائه فعالیت های علمی در مراکز صنعتی و دانشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد . بخش عمده پروپوزال های علمی برای ارائه فعالیت پژوهشی دانشجویان است.

ساختار پروپوزال دکتری یا سایر مقاطع تحصیلی مختلف تقریبا شباهت های زیادی با هم دارد. در مقطع تحصیلی کارشناسی، ساختار پروپوزال بیشتر تاکید بر بخش های مانند ادبیات نظری تحقیق و سوابق و پیشینه تحقیق وجود دارد. بخش هایی مانند نوآوری تحقیق و روش تحقیق و زمانبندی پروژه کمتر مورد توجه قرار می گیرد. ساختار پروپوزال کارشناسی ارشد از نظر علمی سطح بالاتری به نسبت پروپوزال کارشناسی دارد.

در ساختار پروپوزال کارشناسی ارشد بیشتر تاکید بر روی بخش های هدف تحقیق، فرضیات تحقیق، سوابق و پیشینه تحقیق و بیان مساله است. ساختار پروپوزال دکتری با پروپوزال ارشد شباهت زیادی دارد. اما در بخش دکتری بخش هایی مانند نوآوری تحقیق و روش تحقیق بیشتر مورد مطالعه قرار می گیرند.

ساختار پروپوزال چیست و شامل چه قسمت هایی است؟

پروپوزال برای نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری تازه شروع کار است. ساختار کلی پروپوزال کارشناسی ارشد و دکتری در زیر مورد اشاره قرار گرفته است:

بیان مساله در پروپزال

در ساختار نوشتن پروپوزال دکتری بیان مسئله در اولویت قرار دارد. این بخش به بیان موضوع و چالش مورد بررسی در تحقیق می پردازد. در ادامه معرفی چالش علمی مورد بحث در پروپوزال، مختصری از سوابق علمی و پارامترها و روش تحقیق در این بخش ارائه می شود.

ادبیات نظری تحقیق

این بخش در ادامه بیان مساله که بیشتر موضوع تحقیق را مورد مطالعه قرار داده است، قرار می گیرد. سپس به طور مفصل تری به شرح روند انجام تحقیقات، محققان قبلی در زمینه مورد مطالعه می پردازد. در حقیقت در این بخش سیر تحقیقات قبلی تا به امروز و رسیدن موضوع به چالش مورد مطالعه بررسی می شود.

پیشینه تحقیق

در پروپوزال، سوابق تحقیق در دو بخش پیشینه تحقیق داخلی و پیشینه تحقیق خارجی ارائه می شود. در این بخش به طور مختصر عنوان، روش تحقیق و نتایج تحقیق مقالات و پایان نامه هایی با موضوع شبیه به موضوع پروپوزال آورده می شوند. در ساختار پروپوزال کارشناسی ارشد یا کارشناسی، معمولا آوردن 5 پیشینه تحقیق داخلی و 5 پیشینه تحقیق خارجی در این بخش کافی است.

اما در ساختار پروپوزال دکتری باید حتی 30 یا 40 پیشینه تحقیق مورد بررسی قرار بگیرد. بهتر است در انتهای این بخش یک جدول برای جمع بندی اطلاعات ارائه شود.

اهداف تحقیق

اهداف تحقیق در ساختار نوشتن پروپوزال به دو دسته اهداف اصلی و فرعی تقسیم می شوند. پایه و اساس نتیجه گیری در پایان نامه را شکل می دهند. این بخش با توجه به جمع آوری اطلاعات از تحقیقات مشابه در بخش پیشینه تحقیق نگارش می شود.

نوآوری تحقیق

این بخش در ساختار پروپوزال دکتری دارای اهمیت بیشتری نسبت به پروپوزال کارشناسی و کارشناسی ارشد دارد. تفاوت هدف این تحقیق با تحقیقات پیشین را نشان می دهد.

 روش تحقیق

این بخش در پروپوزال ارشد و دکتری وجود دارد. فرآیند تحقیق که در پایان نامه برای دستیابی به نتایج تحقیق قرار است انجام شود را مورد مطالعه قرار دهد. نیاز است به نسبت تحقیقات قبلی دارای نوآوری باشد.

 زمانبندی تحقیق

این بخش در ساختار کلی پروپوزال بیشتر برای تکمیل فرآیند اداری و آموزشی پروپوزال تکمیل می شود. از نظر علمی و اجرایی زیاد جایگاهی در پروپوزال های علمی ندارد.

در پایان

اکنون شما می توانید به « سوال ساختار پروپوزال چیست » پاسخ دهید. این ساختار کلی برای نوشتن پروپوزال دکتری و کارشناسی ارشد. شما می توانید با توجه به توضیحات گفته شده، کار خود را شروع کنید.

 

ایزی تز برندی متفاوت با خدماتی متمایز در زمینه مشاوره انجام پایان نامه دکترا و مشاوره انجام رساله دکترا و انجام رساله دکتری ….

با همکاری آسان مقاله برند اول مشاوره مقاله در ایران

با تشکر از ایزی تز سامانه تخصصی مشاوره انجام پایان نامه دکتری

الو تز برندی متفاوت در پایان نامه پزشکی

مشاوره پایان نامه دکتری : 09199631325

مشاوره مقاله دکتری: 09353132500